קורסי ערבית בירושלים

 • Tsharrfna - October 23 - December 25 | 30h

  מתחיל 23 באוק׳

  1,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Jāy 3a-bāli - October 24 - December 26 | 30h

  מתחיל 24 באוק׳

  1,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Min il-Naher lal-Ba7ar - October 18 - December 20 | 30h

  מתחיל 18 באוק׳

  1,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...