קורסי עברית בתל אביב

 • Beginner Hebrew - October 20 - December 26 | 40h

  מתחיל 20 באוק׳

  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • What's Going On In Israel? October 20 - December 22 | 30h

  מתחיל 20 באוק׳

  1,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Fanzine Laboratory - October 23 - December 25 | 30h

  מתחיל 23 באוק׳

  1,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...