קורסי ערבית אונליין

 • Ahalan 'Arabi 1 - Mon - Thu | August 29 - September 29
  מתחיל 29 באוג׳
  990 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Ahalan 'Arabi 2 - Mon - Thu | August 29 - September 29
  מתחיל 29 באוג׳
  990 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Yalla 'Arabic 1+2 - August 28 - December 25 | 48h
  מתחיל 28 באוג׳
  1,890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Ahalan 'Arabi - October 31 - January 18 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Yalla 'Arabic 1 - October 31 - January 18 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Write Down, I Am an Arab - November 2 - December 21 | 24h
  מתחיל 2 בנוב׳
  890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • il-Hawiyyah November 2 - December 21 | 24h
  מתחיל 2 בנוב׳
  890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Ahalan 'Arabi 1 - Sun - Thu | November 28 - December 27
  מתחיל 28 בנוב׳
  890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...