קורסי עברית

 • Shalom Ivrit 2 September 1 - October 27 | 48h
  מתחיל 1 בספט׳
  1,890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Kadima Ivrit 1 - August 29 - October 26 | 48h
  מתחיל 29 באוג׳
  1,890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Kadima Ivrit 2 - September 4 - December 18 | 48h
  מתחיל 4 בספט׳
  1,890 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Occupation 101 - August 29 - October 18 | 24h
  מתחיל 29 באוג׳
  990 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Bein Mizraihiyut LeMizrah - August 31 - October 26 | 24h
  מתחיל 31 באוג׳
  990 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Shalom Ivrit 1 - October 31 - December 21 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Shalom Ivrit 2 October 31 - December 21 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Kadima Ivrit 1 - October 31 - December 21 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • Kadima Ivrit 2 - October 31 - January 18 | 48h
  מתחיל 31 באוק׳
  1,750 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...